Garantie:

Sky Juwelier hecht heel veel waarde aan tevreden klanten. Daarom geeft Sky Juwelier op alle sieraden garantie. Garantie die past bij uw aankoop.

Standaard heb je recht op de standaard geldende wettelijke garantie. De Nederlandse wet stelt dat jij als consument mag verwachten dat een product gedurende een logische termijn 'deugdelijk' is. Dat betekent dat je ervan uit mag gaan dat het door jou bestelde product bij normaal gebruik een te verwachten tijd meegaat.  Sky juwelier geeft op alle zilveren sieraden 3 maanden garantie en op alle gouden sieraden 6 maanden garantie. Binnen de termijn van de garantie kun je een product dat gebreken vertoont aan ons terugsturen voor reparatie of - als repareren niet lukt - vervanging voor een gelijkwaardig product.

Als zich niet gehouden wordt aan de door Sky Juwelier en de fabrikant gegeven instructies, of als u het product op een verkeerde manier hebt gebruikt dan wel geen onderhoud aan het product heeft verricht, dan heeft u geen recht op enige vorm van herstel, vervanging of vergoeding. Ook vervalt de mogelijkheid zich op enige vorm van garantie te beroepen indien het product is bewerkt.

Horlogeschade aan het glas, de band, de kroon en de batterij (na 12 maanden) en andere schade die voortkomt uit het gebruik van een product, vallen buiten de leveranciersgarantie. Overigens vervalt de garantie direct als je zelf het horloge opent, bij onjuist gebruik en bij waterschade (uitgezonderd waterdichte horloges, zie waterdichtheid). Als een schade binnen de garantie valt, worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd door de betreffende leverancier. Maar uiteraard handelen wij dat voor je af.

Buiten de garantie valt:
Breuk (tenzij het een aantoonbare productiefout is).
Beschadiging door normale slijtage, onjuist gebruik of verkeerde behandeling.
Verkleuring door het gebruik van water, parfum, zeep, lotion of haarlak.
Verkleuring door een hoge zuurgraad van de huid.
Bewerking door een andere partij dan Sky juwelier.

Om lang te kunnen genieten van uw Sky juwelier sieraad, is het belangrijk zorgvuldig met uw sieraad om te gaan. Sky juwelier sieraden worden zorgvuldig gemaakt van eersteklas materialen, maar het blijft een sieraad. Wees er dus altijd voorzichtig mee.